plugins/lumise/core/index.php Công cụ thiết kế decal online tại Luxskin
 • Tệp
  • Nhập tệp(Ctrl+O)
  • Xóa tất cả(Ctrl+E)
  • Lưu vào Thiết kế của tôi(Ctrl+S)
  • Lưu dưới dạng tệp(Ctrl+Shift+S)
 • Thiết kế của bạn

   Thiết kế của tôi

   • Tất cả các danh mục
   • Category #1
   • Danh mục Mới
  • Tải xuống

    Thiết kế in

  • Chia sẻ

    Chia sẻ thiết kế của bạn Quay lại chia sẻ

   • Tạo liên kết để chia sẻ thiết kế hiện tại của bạn cho mọi người

    Liên kết của bạn đã được tạo thành công

    Chia sẻ lên:

  • Trợ giúp
   • Trợ giúp

   • ctrl + a Chọn tất cả các đối tượng
    ctrl + d Nhân đôi đối tượng kích hoạt
    ctrl + e Xóa tất cả các đối tượng
    ctrl + s Lưu giai đoạn hiện tại vào thiết kế của tôi
    ctrl + o Mở tệp để nhập thiết kế
    ctrl + p In
    ctrl + + Thu nhỏ
    ctrl + - Phóng to
    ctrl + 0 Đặt lại thu phóng
    ctrl + z Hoàn tác thay đổi
    ctrl + shift + z Làm lại các thay đổi
    ctrl + shift + s Tải xuống thiết kế hiện tại
    xóa Xóa đối tượng kích hoạt
    Di chuyển đối tượng kích hoạt sang trái
    Di chuyển đối tượng kích hoạt lên đầu
    Di chuyển đối tượng kích hoạt sang phải
    Di chuyển đối tượng kích hoạt xuống dưới cùng
    shift + Di chuyển đối tượng kích hoạt sang trái 10px
    shift + Di chuyển đối tượng kích hoạt lên trên cùng 10px
    shift + Di chuyển đối tượng kích hoạt sang phải 10px
    shift + Di chuyển đối tượng kích hoạt xuống dưới cùng 10px
   • Copyright © 2020 Luxskin Vietnam.
    All Rights Reserved.

    Developed by Luxskin version 1.9.5

  • Shop
  • Hoàn tác
  • Làm lại
  • Thiết kế
  • Sản phẩm
  • Mẫu
  • Hình ảnh
  • Văn bản
  • Hình dạng
  • Lớp
    Thêm
  Nhấp hoặc thả hình ảnh vào đây

   Nhấp hoặc kéo để thêm văn bản

    • Bắt đầu thiết kế bằng cách thêm các đối tượng từ phía bên trái
    • Tất cả các đối tượng đã chọn đều được nhóm lại | Bỏ nhóm?
    • Nhóm đối tượng Nhóm vị trí của các đối tượng đã chọn
     • Điền các tùy chọn

      Lưu màu này

     • Tùy chọn
      • Tự động căn chỉnh vị trí của
       đối tượng hiện hoạt với các đối tượng khác
      • BẬT: Giữ tất cả các đối tượng hiện tại và nối mẫu vào
       TẮT: Xóa tất cả các đối tượng trước khi cài đặt mẫu
      • Thay thế đối tượng hình ảnh đã chọn thay vì tạo một đối tượng mới
     • Thay thế hình ảnh
     • Cắt
     • Mặt nạ
      • Chọn lớp mặt nạ

     • Xóa nền
      • Xóa nền

      • Sâu:

      • Chế độ:

     • Bộ lọc
      • Bộ lọc

       • Original
       • B&W
       • Satya
       • Doris
       • Sanna
       • Vintage
       • Gordon
       • Carl
       • Shaan
       • Tonny
       • Peter
       • Greg
       • Josh
       • Karen
       • Melissa
       • Salomon
       • Sophia
       • Adrian
       • Roxy
       • Singe
       • Borg
       • Ventura
       • Andy
       • Vivid
       • Purple
       • Thresh
       • Aqua
       • Edge wood
       • Aladin
       • Amber
       • Anne
       • Doug
       • Earl
       • Kevin
       • Polak
       • Stan

      • Độ sáng:

      • Độ bão hòa:

      • Tương phản:

     • Xóa Bộ lọc
     • Nhấp rồi kéo chuột để bắt đầu vẽ . Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
     • Văn bản Mã QR
     • Điền các tùy chọn
      • Điền các tùy chọn

       Lưu màu này

       • Trong suốt:

       • Chiều rộng nét vẽ:

       • Màu nét:

      • Vị trí tách nhóm
      • Sắp xếp các lớp
      • Chức vụ
       • Vị trí đối tượng

        Khóa vị trí đối tượng:

       • Dọc trung tâm
       • Trên cùng bên trái
       • Trung tâm hàng đầu
       • Trên cùng bên phải
       • Trung tâm Ngang
       • Giữa bên trái
       • Trung tâm
       • Giữa bên phải
       • Nhấn ← ↑ → ↓ để di chuyển 1 px,
        Nhấn đồng thời phím SHIFT để di chuyển 10px
       • Dưới cùng bên trái
       • Trung tâm dưới cùng
       • Dưới cùng bên phải
      • Biến đổi
       • Xoay:

       • Xiên X:

       • Xiên Y:

       • Lật X:
        Lật Y:

        Biến đổi miễn phí bằng cách nhấn SHIFT ⤡

      • Họ phông chữ
      • Chỉnh sửa văn bản
       • Chỉnh sửa văn bản

       • Kích thước phông chữ:

       • Khoảng cách giữa các chữ cái

       • Chiều cao dòng

      • Hiệu ứng Văn bản
       • Hiệu ứng Văn bản

       • Bán kính

       • Khoảng cách

       • Đường cong

       • Chiều cao

       • Chênh lệch

       • Cây đinh ba

      • Căn chỉnh văn bản
      • Chữ hoa / chữ thường
      • Độ đậm của phông chữ
      • Kiểu chữ in nghiêng
      • Gạch dưới văn bản

      Please select a product to start designing

      Scroll to zoom